Tarieven
Wij werken met vaste tarieven

Hieronder het tarievenboekje van de KNMT. Daarin staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2024.