Tarieven
Wij werken met vaste tarieven
Het tarievenboekje voor 2022 van de KNMT is verschenen. Daarin staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2022.