Extractie/trekken
We helpen u graag

Tanden of kiezen trekken

Als een tand of kies erg is aangetast door bijvoorbeeld tandbederf of tandvleesontsteking, dan is het trekken van een tand of kies soms de enige oplossing.

Bij het trekken van een tand of kies zorgen wij altijd voor de juiste plaatselijke verdoving. Dit kan rond de tand of kies zijn of in de halve (onder)kaak. Na de verdoving wrikken wij de tand of kies los en hechten wij, indien nodig, de wond.

Indien u na de verdoving pijn krijgt aan de tand of kies, adviseren wij om een paracetamol te nemen. Als u last krijgt van koorts, een ontsteking, zwelling, bloedingen of iets niet vertrouwd, neem dan contact met ons op.